ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ หลวงปู่ทวด (พระนามาภิไธยย่อ สก.)

1 ล้านพลังบุญ 1 ล้านพลังจิต  1 ล้านพลังศรัทธา

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน) ณ วัดห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์