กิจกรรม

เพื่อสังคม

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัดห้วยมงคล 5ธันวาคม2562

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ หลวงปู่ทวด (พระนามาภิไธยย่อ สก.) 1 ล้านพลังบุญ 1 ล้านพลังจิต  1 ล้านพลังศรัทธา วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน) ณ วัดห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน...

อ่านเพิ่มเติม